Ratos: Susanna Campbell lämnar som VD den 1 juli

Regulatorisk information 2016-06-13


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Susanna Campbell lämnar som VD i Ratos den 1 juli och Lars Johansson, Investment Director, tillträder som tillförordnad VD. Styrelsen har tagit initiativ till denna VD-förändring för att fullfölja Ratos strategi och skapa högre aktieägarvärde. Det är styrelsens bedömning att Ratos i den här fasen behöver en VD med mer operativ erfarenhet, i tillägg till de många goda egenskaper som Susanna Campbell besitter.

- Ratos har resultatmässigt underpresterat under en period. Styrelsens bedömning är att det framöver, och i ett allt tuffare konkurrensläge, behövs en bredare operativ ledarerfarenhet på VD-posten, säger Jonas Wiström, Styrelseordförande.

Ratos strategi - att förvärva, utveckla och under en flexibel tidshorisont skapa värde i nordiska företag - ligger fast. Ratos unika kultur som gör oss attraktiva som köpare av bolag och samarbetspartner för entreprenörer, ska värnas och utvecklas. Styrelsen anser att Ratos har en bra grund för att utvecklas positivt med många spännande portföljbolag. Även framöver ska Ratos vara ett föredöme när det gäller att verka utifrån starka värderingar, arbeta med strukturerade arbetsprocesser och sätta hållbarhetsarbetet i fokus.

Susanna Campbell kommer i enlighet med sitt anställningsavtal att erhålla uppsägningslön om 6 månader och avgångsvederlag om 1,5 fast årslön från och med den 1 juli 2016. Sammantagen kostnad kommer att redovisas i nästa delårsrapport.

Lars Johansson, som idag är Investment Director på Ratos, tillträder som tillförordnad VD den 1 juli. En sökprocess efter en permanent VD inleds omgående. 

- Susanna Campbell har arbetat hårt med de portföljbolag som hon tog över i samband med sitt tillträde som VD. Med stor skicklighet har framgångsrika försäljningar genomförts. Samtidigt har hon initierat och genomfört spännande förvärv. Susanna Campbell har varit en stark och uppskattad ledare för Ratos och bärare av Ratos kultur och värderingar under sina sammantaget tretton år i företaget varav fyra år som VD. Styrelsen vill framföra ett stort tack till Susanna Campbell för hennes insatser och önska henne all framgång i sin fortsatta karriär, avslutar Jonas Wiström.

- Jag har haft tretton fantastiska, händelserika år på Ratos, de senaste fyra åren som VD. När Ratos nu står inför något av en nystart känns det naturligt att vi går skilda vägar. Det har varit ett nöje och en förmån att jobba med alla duktiga, drivna människor och spännande bolag som har vuxit sig starkare och större.  Jag kommer med stort intresse följa Ratos fortsatta utveckling och för egen del känns det spännande att påbörja något nytt, säger avgående VD Susanna Campbell.

För frågor vänligen kontakta:
Jonas Wiström, Styrelseordförande, 08-700 17 20
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos: 
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-september 2016

19 augusti 2016
10 november 2016


Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, airteam, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Serena Properties, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 16 000 medarbetare.