Ratos tar ytterligare steg i sin nordiska infrastruktursatsning - lanserar varumärket Expin Group med Robert Röder som vd

2023-11-08

Ratos samlar nu sina bolag med verksamhet inom spårbunden infrastruktur under varumärket Expin Group med Robert Röder som vd. Expin Group blir en fullserviceaktör som levererar nybyggnation, ombyggnation och underhåll för samtliga spårinfrastrukturägare i Norden. Med den nya koncernstrukturen skapas bättre förutsättningar för ökat värdeskapande, fler affärer och för att mer effektivt kunna utvinna de synergier som finns i bolagen.


Robert Röder har arbetat hela sitt yrkesliv inom spårbunden infrastruktur varav de senaste 25 åren i ledande positioner. Han kommer närmast från rollen som vd för NRC Group Sverige där hans uppdrag var att konsolidera och integrera flera bolag efter förvärv och utveckla bolaget vidare, vilket han gjorde med stor framgång. Innan dess hade han flertalet ledande befattningar inom Strukton Rail, bland annat COO, vd och styrelsemedlem.

”Utvecklingen av vår nordiska infrastruktursatsning sker i hög takt. Efterfrågan på våra tjänster inom infrastruktur är stor inom alla tre fokusområden energi, väg och spårtrafik. Skapandet av Expin Group sker för att öka vår förmåga och möta efterfrågan med högkvalitativa tjänster inom spårtrafik. Robert Röder, med sin långa erfarenhet och starka namn i branschen, är rätt person att tillsammans med alla duktiga kollegor ta verksamheten till nästa nivå”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i Expin Group och President, Business Area Construction & Services på Ratos.

”Jag är glad och stolt över förtroendet att få leda Expin Group. Det finns stora fördelar med en tydligare struktur i syfte att underlätta för oss att fokusera på kärnverksamheten som är spårbunden infrastruktur. Den nordiska marknaden kommer att ha stark tillväxt kommande år. Behoven av att bygga nya banor, och underhålla befintliga, är stort för att säkerställa en punktlig och säker trafik för resenärer och godsköpare. Till det kommer ökad digitalisering i syfte att öka kapaciteten i befintliga system, och därmed möta den ökade efterfrågan på spårbundna transporter”, säger Robert Röder, vd i Expin Group.

”Spårbunden infrastruktur är också viktig för att lyckas med omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Expin Group, med sina medarbetare och passion för infrastruktur, bidrar på så sätt till en bättre morgondag, och det är både meningsfullt och lönsamt”, fortsätter Robert Röder.

David Skalin och Daniel Skalin, som grundat NVBS, kommer fortsätta verka i koncernen i operativa roller samt som styrelseledamöter.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla och skapa värde i våra fina verksamheter. Tillsammans med Robert Röder tar vi nu nästa spännande steg i gruppens utveckling”, säger David Skalin, medgrundare av Expin Group.

Följande operativa bolag ingår i Expin Group:


  • Elektrosignal Infra - experter på el-, signal- och teleinstallationer till spårbunden infrastruktur i Sverige.
  • NVBS-bolagen - experter på projekt inom samhällskritisk infrastruktur i Sverige och Norge.
  • Prador Infra - experter på projekt och underhåll av anläggningar för spårbunden Infrastruktur i Sverige.
  • Ratatek - experter på elektrifiering av spårbunden infrastruktur i Finland och Sverige. 
  • Sportek - experter på byggnation av spårbunden infrastruktur i Norge.
  • Svenska Mätteknikgruppen - experter på anläggnings- och byggutsättning, maskinstyrning och projekteringar.
  • TKBM Entreprenad - Experter på mindre anläggningsentreprenader i Mälardalen.


Ratos fortsätter även att driva infrastrukturunderhåll med fokus på väg i Norge och Sverige i det norska bolaget Presis Infra.


För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 53 21, josefine.uppling@ratos.com
Robert Röder, vd, Expin Group, +46 76 169 55 18, robert.roder@expin.se
David Skalin, medgrundare, Expin Group, +46 76 316 61 36

www.expin.se

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 17 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.