Ratos: Tobias Hahn ny VD i Diab

2018-06-19


Pressmeddelande 19 juni 2018

Tobias Hahn har utsetts till ny VD i Diab, en global tillverkare av kärnmaterial till kompositkonstruktioner med huvudsaklig tillverkning i Sverige, Italien, USA och Kina. Lennart Hagelqvist lämnar efter 6 år som VD i bolaget.

Tobias Hahn har 10 års operativ och internationell erfarenhet som divisionschef inom Atlas Copco-koncernen. Han kommer senast från rollen som President för Industrial Assembly Solutions. Dessförinnan var Tobias bolagschef för ITT Flygt (Xylem) i Sverige och USA. Tobias tillträder sitt uppdrag som VD för Diab i september.

- Vi tackar Lennart för hans insatser under 6 år som VD. Diab har långsiktigt goda förutsättningar för lönsamhetsförbättringar och tillväxt. Bolagets nuvarande fokus är att förbättra resultatet genom ett antal aktiviteter. Vi ser god potential i Diabs möjligheter framöver där Tobias framgångsrika erfarenheter från ledarskap inom globala verksamheter blir viktiga i den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Jonas Wiström, VD Ratos.

Diab är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat fritidsbåtar, vingar till vindkraftverk och detaljer till flygplan, tåg, industriella applikationer och byggnader. Omsättningen uppgick till 1 439 Mkr 2017.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och pressansvarig Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2018                       17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018            25 oktober 2018


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare.