Ratos: Torbjörn Wik ny VD i KVD

2016-05-03


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Torbjörn Wik har utsetts till ny VD i KVD, Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling av begagnade bilar. Torbjörn har varit tillförordnad VD sedan januari 2016.

Torbjörn har lång erfarenhet av VD-uppdrag i bolag med kärnverksamhet inom online tjänster och e-commerce, senast som tf VD på inkClub samt också i olika marknadschefspositioner i bolag med starka konsumentvarumärken. Torbjörn tillträder sitt uppdrag omgående.

- Vi ser fortsatt stor tillväxtpotential i KVDs unika affärsmodell och marknadsposition där Torbjörns erfarenhet inom konsumentvarumärken och e-handel passar väldigt väl. Torbjörn har tillsammans med ledningen initierat flera strategiska initiativ inom bland annat IT och varumärkesutveckling under sin tid som tillförordnad och jag ser fram emot realiseringen av dessa", säger Susanna Campbell, VD Ratos.

KVD förvärvades 2010 och är idag Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling av begagnade bilar. Antalet anställda uppgår till cirka 170 och omsättningen 2015 uppgick till 317 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 29 Mkr.

För frågor vänligen kontakta:
Lars Johansson, Investment Director, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016
Delårsrapport januari-juni 2016 19 augusti 2016
Delårsrapport januari-september 2016 10 november 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, airteam, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Serena Properties, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 16 000 medarbetare.