Ratos: Valberedningens förslag till styrelse i Ratos inför årsstämman 2018

2018-02-13


Pressmeddelande 13 februari 2018

Ratos valberedning föreslår årsstämman 2018 sex ordinarie styrelseledamöter, en minskning med en, och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per-Olof Söderberg, som även föreslås väljas till ordförande i styrelsen, Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Jan Söderberg samt Jonas Wiström (VD). Charlotte Strömberg har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Ratos årsstämma som kommer att hållas den 3 maj 2018 kl 14.00 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.

Valberedningen består av Ragnar Söderberg (Ragnar Söderbergs stiftelse, samt närståendes innehav), valberedningens ordförande, Jan Söderberg (eget och närståendes innehav), Maria Söderberg (Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB), Håkan Roos (Roosgruppen AB) samt Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse.

För ytterligare information:
Ragnar Söderberg, valberedningens ordförande, 070-232 91 81
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2017                                16 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                      3 maj 2018
Årsstämma 2018                                              3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                       17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018            25 oktober 2018


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 400 medarbetare.