Ratos: VD Peter Nilsson lämnar Speed Group

2018-10-26


Pressmeddelande 26 oktober 2018

Peter Nilsson lämnar sin roll som VD för Ratos dotterbolag Speed Group. Bolagets CFO Anders Appelqvist har utsetts som tillförordnad VD tills permanent VD har rekryterats.

Avgående VD Peter Nilsson var initialt en del av Speed Groups styrelse innan han hösten 2016 tog över rollen som VD. Peter lämnar nu bolaget och Anders Appelqvist, idag CFO på bolaget, har utsetts som tillförordnad VD. Anders tillträder omgående och rekryteringsprocessen för en permanent ersättare har påbörjats.

- Peter har under sin tid som VD varit bidragande till att Speed Group haft en kraftig tillväxt. Under Peters ledning har bolaget genom förvärvet av Samdistribution i Stockholm blivit en nationell leverantör av logistiktjänster samt, som första tredjepartslogistiker (3PL) i Norden, investerat i en Autostore-anläggning. Då Speed Groups fokus nu skiftas från tillväxt till konsolidering och lönsamhetsstärkande åtgärder, lämnar Peter bolaget och Anders tillträder som tillförordnad VD, säger Christian Johansson Gebauer, Director på Ratos och bolagsansvarig för Speed Group.

Ratos blev majoritetsägare i Speed Group 2015. Bolaget är idag en nationell leverantör av logistiktjänster samt tjänster inom bemanning, rekrytering och utbildning, med stark tillväxt på en underliggande attraktiv marknad. Antalet anställda uppgår till cirka 1 200 och försäljningen för rullande 12 månader per 30 september 2018 uppgick till 673 Mkr.

För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Director, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och pressansvarig Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2018                                15 februari 2019
Årsstämma                                                       8 maj 2019


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.