Ratosbolaget Aibel och Hitachi Energy ingår ramavtal med RWE för att påskynda utvecklingen av havsbaserad vindkraft

2024-05-13

Aibel och Hitachi Energy har tecknat separata ramavtal med det tyska företaget RWE för flera High-voltage direct current (HVDC)-system, för snabbare utveckling och integrering av havsbaserad vindkraft i energisystemet. Ramavtalet kommer som en förlängning av ett kapacitetsreservationsavtal (CRA) som tecknades i november förra året. Det reserverar ingenjörs- och tillverkningskapacitet för att utveckla tre stora HVDC-projekt. Projekten möjliggör överföring av el från vindkraftsparker till havs till anslutningspunkter på land.


Med de globala ramavtalen har RWE kontrakterat Aibel och Hitachi Energy i en delad kontraktsmodell. Ramavtalet stipulerar hur de tre projekten, och eventuellt fler projekt i framtiden, ska hanteras. Det gör det möjligt för Aibel och Hitachi Energy att planera resurser för framtiden, som att säkra leveranskedjan, anställa arbetskraft, tilldela ingenjörs- och produktionskapacitet och förbeställa material.

”Framgångssagan i Aibel fortsätter i en hög och jämn takt. Det är mycket glädjande att detta kontrakt nu är på plats. Det ger både möjlighet att investera ännu mer i framtiden och att göra det på ett hållbart sätt. Vikten av Aibel och dess partners i omställningen mot en mer energieffektiv och hållbar framtid är betydande – i detta projekt säkras en del av den volym och hastighet som krävs för att bli än mer framgångsrik”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelsemedlem i Aibel och President, Construction & Services, Ratos.

”Avtalet med RWE bekräftar att vi har ett konkurrenskraftigt koncept utvecklat i samarbete med Hitachi Energy, och en pålitlig gemensam leveransmodell med en balanserad risk-reward-profil. Kapacitetsreservationen ger förutsägbarhet och stärker vår position som en ledande leverantör till marknaden för havsbaserad vindkraft”, säger Mads Andersen, vd och koncernchef, Aibel.

Det tidiga säkrandet av kapacitet och undertecknandet av reservationsavtalet (CRA) belyser RWE:s avsikt att öka takten i integrationen av havsbaserad vindenergi i energisystemen. Det nya ramavtalet kan utökas till att omfatta andra möjliga projekt över hela världen.

De tre projekten i avtalet kan läggas till den serie av flera som Aibel och Hitachi Energy har genomfört gemensamt sedan de två företagen tillkännagav sitt strategiska partnerskap 2016. Viktiga havsbaserade vindkraftsprojekt som de två företagen vunnit är bland annat omvandlarstationer för Dogger Bank A, B och C och Hornsea 3 Link 1 och Link 2 i Storbritannien, samt Dolwin 5 i Tyskland.

Om Aibel
Aibel bygger och underhåller kritisk infrastruktur för energisektorn och är ett av de största leverantörsföretagen i Norge. Under de senaste fem åren har Aibel levererat produkter och tjänster värda över 50 miljarder NOK till den norska kontinentalsockeln, och de är också den största leverantören av lösningar inom området elektrifiering av offshore-installationer och landanläggningar. Aibel har för närvarande fem leveranser till havsbaserade vindkraftsparker i Tyskland och England med ett totalt kontraktsvärde på över 15 miljarder NOK. Sammantaget är Aibel den största leverantören i Norge av infrastruktur för havsbaserad vindindustri. Över 4 950 anställda arbetar på Aibels kontor i Norge, Thailand och Singapore och företaget äger moderna offshore-varv i Haugesund, Norge, och i Laem Chabang och Map Ta Phut, Thailand, med betydande kapacitet för prefabricering och konstruktion. Ratos ägarandel i Aibel är 32%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP Communication & Sustainability, Ratos, +46 76 114 54 21

Om Ratos
Ratos är en svensk bolagsgrupp med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar, och består av 17 dotterbolag indelade i tre affärsområden: Construction & Services, Industry och Consumer. Nettoomsättning för bolagsgruppen (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga dotterbolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.