Ratosbolaget Aibel tilldelas miljardkontrakt på Hammerfest LNG

2023-02-14

På uppdrag av partnergruppen i Snøhvit Unit har Equinor tilldelat Aibel ett EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation) kontrakt för modifieringsarbeten vid Hammerfest LNG-anläggningen. Kontraktet har ett värde på cirka 8 miljarder NOK.


Partnergruppen i Snøhvit Unit består av Equinor Energy AS, Petoro AS, TotalEnergies E&P Norge AS, Neptune Energy Norge AS och Wintershall Dea Norge AS.

EPCI-kontraktet omfattar konstruktion, upphandling, byggnation och installation i samband med Snøhvit Future-projektet, som består av en landbaserad kompressionsanläggning samt elektrifiering av Hammerfest LNG-anläggningen. Uppdraget var en option i FEED-kontraktet (Front-End Engineering and Design) som Aibel tilldelades i september 2020.

”Som ägare är vi stolta över Aibels utveckling i en osäker omvärld där energikrisen är en av de största utmaningarna. Deras verksamhet säkerställer förutsägbar och säker tillgång till energi för framtiden. Det, i kombination med det förtroende de gång på gång får från sina kunder, är imponerande. Aibels framtid är ljus”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseledamot i Aibel och President, Business Area Construction & Services, Ratos.

Aibel kommer också att genomföra ytterligare uppgraderingar av befintliga system på Hammerfest LNG för att göra anläggningen mer robust och förlänga dess livslängd fram till 2050.

Aibel var huvudentreprenör för det omfattande åtgärdsarbete som utfördes efter branden i anläggningen i september 2020, och där Aibel snabbt mobiliserade runt 170 ingenjörer och över 1 000 operatörer i rotation vid anläggningen.

”Vi har varit Equinors fasta leverantör av underhålls- och modifieringstjänster på Hammerfest LNG sedan 2006 och våra medarbetare har byggt upp en god kunskap om anläggningen och utvecklat goda relationer med Equinor. Vi har även lång erfarenhet från liknande modifierings- och elektrifieringsuppdrag och är mycket tacksamma över att Equinor väljer oss som huvudentreprenör i utvecklingen av den framtida LNG-anläggningen på Melkøya”, säger Mads Andersen, vd i Aibel.

Projektplaneringen startar omgående och Aibel kommer att använda stora delar av organisationen från FEED-kontraktet på kontoret i Asker i kombination med expertis från Aibels modifieringsmiljöer i Västnorge och Nordnorge. Som mest kommer projektet att involvera cirka 350 ingenjörer och projektpersonal.

Som en del av kontraktet kommer Aibel att genomföra stora och komplexa modifieringar av anläggningen. Aibel kommer även att tillverka större moduler på sina varv. Huvuddelen av arbetet kommer att ske under perioden 2024 - 2026.

Aibels arbete med projektet är planerat att vara klart i slutet av 2027. Kontraktet är villkorat av myndighetsgodkännande.

För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21, josefine.uppling@ratos.com

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 32 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.