Ratosbolaget Aibel vinner stort havsvindkontrakt i Hornsea 3-projektet

2022-07-14

Aibel har tilldelats ett kontrakt av Ørsted, som är det världsledande bolaget inom havsvind, för två plattformar i Hornsea 3-projektet i den brittiska delen av Nordsjön. Varje plattform representerar ett stort (värde över 2,5 miljarder NOK) kontrakt för Aibel.


Kontraktet är ett EPCI-kontrakt där Aibel ansvarar för projektering, upphandling, konstruktion och installation vid leverans av två HVDC-omvandlarplattformar. Hornsea 3 är Ørsteds tredje projekt i Hornsea-zonen, där Hornsea 1 är i drift och Hornsea 2 närmar sig drift.

De två plattformarna, Hornsea 3 Link 1 och 2, kommer att följa Aibel och Hitachi Energys beprövade koncept som har gjort båda företagen till ledande leverantörer av HVDC-omvandlarplattformar för den europeiska vindkraftsindustrin till havs. De två plattformarna kommer att ha en kombinerad kapacitet på upp till 2 852 GW. Detta gör projektet till det enskilt största vindkraftsprojektet till havs i världen. Plattformarna förväntas producera tillräckligt med energi för att tillgodose det genomsnittliga dagliga behovet hos över 3 miljoner brittiska hem.

”Utvecklingen av Aibels erbjudande mot förnybar energi har varit framgångsrik och utgör nu merparten av bolagets orderbok. Det nya kontraktet visar företagets styrka och förmåga. Som ägare är vi imponerade, Aibel har verkligen framtiden för sig”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelsemedlem i Aibel och President Business Area Construction & Services på Ratos.

”Vi är stolta och hedrade över att ingå ett nytt samarbete med Ørsted, en relation som har utvecklats och mognat under de senaste 36 månaderna. Med kontraktet befäster vi vår position som ledande leverantör av HVDC-lösningar i det europeiska havvindssegmentet. Vi fortsätter också vår omvandling mot förnybara energikällor och lösningar med låga koldioxidutsläpp. Vår orderstock består nu till ca 60% av projekt relaterade till havsbaserad vindkraft och elektrifiering av energiinfrastruktur”, säger Aibels vd och koncernchef Mads Andersen.

Ovansidan av plattformen för Hornsea 3 Link 1 är planerad att anlända till Haugesund under första kvartalet 2025. Prognos för avsegling till Hornseafältet är 2026.

Läs mer om projektet och Ørsted här:
www.orsted.co.uk

För ytterligare information
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21
Mads Andersen, vd och koncernchef, Aibel, +47 982 96 501

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 14 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 25 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.