Ratosbolaget Diab minskar sitt klimatavtryck med 46 procent

2022-02-21

Under 2016 påbörjade Diab ett systematiskt arbete med att minska sitt koldioxidavtryck för att ta sitt ansvar för att uppfylla sin del av de globala reduktionsmålen. Under 2018 fick Diab målen godkända av Science Based Target Initiative (SBTi), som det första företaget i sin bransch. Mellan 2016 och 2021 minskade Diab sitt klimatavtryck med 46 procent, och arbetet fortsätter för ytterligare minskningar.


Under de senaste fem åren har Diab minskat sitt koldioxidavtryck från 11 kg CO2(Eq)/ kg producerat material till 5,9 kg CO2(Eq)/ kg, en minskning med 46 procent. Minskningen har kunnat ske tack vare ett medvetet arbete med att använda nya material, minska avfall, alternativ användning av producerat avfall, förändrade produktionsmetoder och användning av förnybara energikällor i produktionen.

”På Ratos vill vi att våra bolag ska vara ledande inom hållbarhet i sin respektive bransch. Det är handling som räknas och vi fokuserar på det som är kommersiellt och ekonomiskt sunt. Det är också det som är hållbart i längden. Diab är ett bra exempel på att ett systematiskt arbete med många små, långsiktiga initiativ gör skillnad över tid. Arbetet med att minska sitt klimatavtryck blir aldrig klart, men som ägare är vi stolta över utvecklingen i Diab”, säger Joakim Twetman, styrelseordförande i Diab Group och President Business Area Industry på Ratos.

Diabs aktiviteter för att minska koldioxidutsläppen omfattar Diab-koncernens fulla koldioxidavtryck; Scope 1 och 2 (interna aktiviteter, energi, interna transporter) samt Scope 3 (extern verksamhet, råvaror, produktanvändning). För Diab Group är 82 procent av koldioxidavtrycket i Scope 3.

Sedan 2021 rapporterar Diab även i enlighet med EU:s nya taxonomi. 49 procent av Diab-koncernens omsättning är s k eligible och i linje med taxonomin.

”Det har blivit allt viktigare för våra kunder att vi inte bara fokuserar på att leverera de bästa lösningarna, utan också levererar långsiktigt hållbara lösningar. Jag är glad över den utvecklingen och att Diab, som startade sitt systematiska arbete redan 2016, kan ligga i framkant med att leverera hög kvalitet samtidigt som vi minskar vårt klimatavtryck. Här finns ingen motsättning – tvärtom. Detta är inte bara kommersiellt sunt, det är också rätt sak att göra”, säger Tobias Hahn, VD för Diab Group.

Om Diab Group
Diab hjälper tillverkare att göra produkter mer konkurrenskraftiga och hållbara genom att erbjuda det bredaste utbudet av starkare, lättare och smartare kärnmaterial for kompositlösningar. Diabs högpresterande material hittas över hela världen i applikationer såsom fritidsbåtar, flygplan, vindkraftverk och andra transportmedel. Kärnmaterial har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög styrka, isolerande egenskaper och kemisk motståndskraft. Bolaget har produktionsenheter i Sverige, Italien, USA, Kina, Litauen och Ecuador samt 14 säljenheter över hela världen. Medelantal anställda i bolaget uppgick under 2021 till 1 113 personer.


För ytterligare information:
Joakim Twetman, styrelseordförande i Diab Group och President Business Area Industry, Ratos, +46 70 339 16 66
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21
Tobias Hahn, VD, Diab Group, +46 70 890 94 98Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 13 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 35 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.