Ratosbolaget HENT bygger FREYR Batterys Giga Arctic batterifabrik i Mo i Rana

2022-10-06

Det norska byggbolaget HENT, som i december 2021 tecknade ett stort samverkanskontrakt med FREYR avseende batterifabriker i Mo i Rana, har efter den inledande samverkansfasen fått förtroendet att bygga FREYR Batterys Giga Arctic batterifabrik. HENT kommer att ansvara för planering, projektadministration och uppförande av den första batterifabriken med en yta på 120 000 kvadratmeter.


Giga Arctic är namnet på sammanslagningen av FREYRs sedan tidigare planerade batterifabriker Gigafactory 1 och 2 i Mo i Rana. Den årliga tillverkningskapaciteten beräknas bli 29 GWh. Giga Arctic kommer främst att producera litiumjonbatterier av typen litiumjärnfosfat (LFP).


-”Giga Arctic är ytterligare ett landmärke att vara stolt över i HENTs portfölj. Det är ett viktigt projekt för samhället i stort eftersom batterier som minskar de globala koldioxidutsläppen kommer att tillverkas i fabriken vilket bidrar till omställningen mot ett hållbart samhälle. Det är extra glädjande att projektet kommer genomföra i samverkansformen ”partnering”. Partneringentreprenader utgör nu merparten av HENTS orderbok. Vidare är det tydligt att specialkompetens inom stora, komplexa projekt är attraktivt. Vi på Ratos är stolta långsiktiga ägare med en övertygelse om att det som är hållbart också är lönsamt,” säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i HENT och President Business Area Construction & Services i Ratos.


-"Det här är en viktig milstolpe för oss. Vi är både ödmjuka och stolta över att få vara en del av den nya industrisatsningen i Norge. Att vi nu får bygga batterifabriken är ett bevis på vårt goda samarbete när vi navigerar storskaliga byggprojekt sida vid sida med våra uppdragsgivare. På HENT är vi aktiva förespråkare för att bygga säkert och hållbart, och när vi arbetar med FREYR har vi en likasinnad partner med en tydlig vision om en stark och hållbar batteriindustri i Norge”, säger Jan Jahren, vd, HENT.


Om HENT AS
HENT är en ledande byggentreprenör som främst arbetar med nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter. HENT fokuserar på projektutveckling, projektering, projektledning och inköp. Projekten genomförs med egen projektadministration och i samarbete med ett kunnigt nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer. HENT är verksamt med projekt över hela Norge och inom utvalda segment i Sverige samt Danmark.


Om FREYR Battery Norway AS
FREYR är en banbrytande tillverkare av rena batterilösningar för en bättre planet. FREYR drivs av kostnadseffektiv vattenkraft och vindkraft och designar och tillverkar litiumjonbatterier med hög densitet och kostnadsbeständighet med minskat koldioxidavtryck för de snabbt växande globala marknaderna för elektrisk mobilitet, stationär energilagring samt marin- och luftfartstillämpningar.

För ytterligare information:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21

 


 


 


 


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 15 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 26 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.