Ratosbolaget HENT har tecknat miljardkontrakt – bygger två stationer på den nya tunnelbanan Fornebubanen i Oslo

2024-07-05

Ratosägda byggbolaget HENT och Fornebubanen har tecknat avtal om byggnation av de två stationerna Fornebuporten och Flytårnet på den nya tunnelbanan Fornebubanen i Oslo, Norge. Kontraktet är värderat till 1,67 miljarder NOK.

Kontraktet omfattar byggnation av två tunnelbanestationer och består av betong- och plattformsarbeten, tillfartsbyggnader och tekniska installationer som rulltrappor, hissar och teknikrum. Visst utomhusarbete och landskapsarkitektur ingår också i entreprenaden.

”HENT fyller på sin redan imponerande orderstock med ytterligare ett spännande och prestigefyllt kontrakt. Bolaget är samhällsbyggare i dess riktiga bemärkelse. Tack vare den unika erfarenhet som byggts upp under många år kan vi bidra till att invånarna i Oslo kan resa klimatsmart i framtiden”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i HENT samt President, Business Area Construction & Services, Ratos.

”Det här avtalet är en viktig milstolpe för HENT. Vi har arbetat med projektet under en längre tid och har flera goda erfarenheter från liknande projekt i gränssnittet mellan byggnation och infrastruktur. Projektet innebär flera utmaningar när det gäller planering och operativt genomförande i kombination med komplexa byggnadskonstruktioner, höga kvalitetskrav och ambitiösa miljökrav. Vi tackar Fornebubanen för förtroendet, och ser fram emot ett gott samarbete under de kommande åren”, säger Jan Jahren, vd och koncernchef, HENT.

HENT levererade det bästa anbudet baserat på pris, miljö och kvalitet. Arbetet startar i september i år och beräknas vara färdigställt 2027.

Om HENT
HENT är en ledande byggentreprenör som främst arbetar med nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter. HENT fokuserar på projektutveckling, projektering, projektledning och inköp. Projekten genomförs med egen projektadministration och i samarbete med ett kunnigt nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer. HENT är verksamt med projekt över hela Norge och inom utvalda segment i Sverige samt Danmark.