Ratosbolaget HENT signerar nytt miljardkontrakt med Statsbygg - bygger del av Norsk havteknologisenter i Trondheim

2023-04-13

Statsbygg, som sköter merparten av norska statens fastighetsbestånd, har valt HENT som totalentreprenör för bygget av Norsk havteknologisenter (Norwegian Ocean Technology Center) Flygel B. Projektet är ett partneringprojekt och det blir ett av Norges mest unika byggnadsprojekt.


HENT och Statsbygg inleder nu en samarbetsfas för att vara redo vid byggstarten i övergången mellan första och andra kvartalet 2024. Det nya marintekniska centret beräknas stå färdigt under 2027. Centret spelar en viktig roll i den gröna omställningen. Det kommer att bidra till att säkra Norges position som ledande hamnnation genom utveckling och omvandling av den maritima industrin både lokalt, nationellt och internationellt. Centret kommer bland annat att bestå av en bassängbyggnad som blir omkring 25 000 kvadratmeter och cirka 300 meter lång, och det är den HENT nu bygger.

”Det är glädjande att HENT tilldelas ännu ett viktigt kontrakt som innebär att de bygger betydande infrastruktur och ytterligare ett landmärke i Norge. Vi ska också förvalta det förtroende Statsbygg återigen visar HENT väl, det rör sig om ett komplext projekt som kräver stor tidigare erfarenhet och samarbetsförmåga utöver det vanliga. Det ska bli väldigt roligt att komma i gång”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i HENT och President, Business Area Construction & Services, Ratos.

Byggnaden kommer att inrymma kontorslokaler, mötesrum och parkeringskällare samt de verkstäder och våtrumslaboratorier som i sin tur ska inrymma två bassänger. Samarbete med leverantörer av utrustning till bland annat bassänglaboratorierna kommer att vara en viktig del under samarbetsfasen.

”Vi är väldigt stolta över att få det här kontraktet. Anläggningen kommer att vara världsledande inom sitt område och det är ett viktigt erkännande för HENT. Det är extra speciellt att kunna bidra till Trondheims utveckling eftersom HENT har sitt ursprung och sitt huvudkontor där. Norsk havteknologisenter blir en viktig byggnad för Norge och vi ser fram emot att påbörja samarbetet och skapa en bra grund för själva implementeringen”, säger Jan Jahren, vd, HENT.

Projekten i bolagen inom affärsområdet Construction & Services i Ratos består i huvudsak av infrastrukturunderhåll och kommersiella byggnader, med mycket begränsad exponering mot bostadsbyggande (<5% av nettoomsättningen).

För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21
Endre Persen, kommunikationsdirektör, HENT, +47 916 89 929

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 32 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.