Ratosbolaget HL Display förvärvar Akriform

2023-02-16

HL Display (HL) har tecknat avtal om att förvärva Akriform Plast AB (Akriform), en tillverkare av lösviktsbehållare och skräddarsydda lösningar för dagligvaruhandeln och leverantörer av märkesvaror i hela Norden. Förvärvet kommer att stärka HL:s ledande position i Europa inom det snabbväxande segmentet förpackningsfri varuexponering och skapa ett starkt erbjudande för kunder på de nordiska marknaderna.


Akriform grundades 1980 och har byggt upp en stark position som experter på produktion av lösviktsbehållare och skräddarsydda lösningar. De har sitt säte i Sollentuna, Sverige och omsätter 80 MSEK.

”HL Displays framgångsrika tillväxtresa fortsätter. Förvärvet av Akriform ligger helt i linje med Ratos förvärvsstrategi där tilläggsförvärv i befintliga bolag är en viktig del, och är ytterligare ett styrkebesked i HL Display”, säger Anders Slettengren, styrelseordförande i HL Display och Executive Vice President, Ratos.

”Akriform har byggt upp ett imponerande rykte som tillverkare av skräddarsydda lösningar för detaljhandeln, tack vare sitt team av experter inom design, utveckling och produktion. Produktportföljen är särskilt stark inom det snabbväxande segmentet förpackningsfri varuexponering, där HL ser en ökad efterfrågan från dagligvaruhandeln och leverantörer av märkesvaror. De sammanslagna produktsortimenten kommer skapa ett starkt erbjudande för våra kunder och stödja vår position som ledande leverantör av butikskommunikations- och varuexponeringslösningar till dagligvaruindustrin”, säger Björn Borgman, vd för HL Display.

Förvärvet kommer att slutföras den 1 mars 2023.

Om HL Display
HL är en global ledare av butikslösningar för varuexponering och kommunikation och hjälper kunder runt om i världen att skapa en bättre shoppingupplevelse. HL grundades 1954 och finns nu i mer än 70 länder och har lösningar installerade i 330 000 butiker, och hjälper kunder att öka försäljning, inspirera konsumenter, driva automatisering och minska svinn. De tre kundsegmenten är dagligvaruhandeln, varumärkesleverantörer och fackhandeln.

HL Display Group har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har egna säljbolag i 23 länder som täcker 39 marknader samt distributörspartners som globalt täcker de återstående marknaderna. De fem produktionsanläggningarna finns i Sverige, Polen, Storbritannien och Kina och hanterar en mängd olika industriella processer, inklusive plast- och metalltillverkning, tryck och montering. Bolaget har 1 100 anställda och en nettoomsättning på 1 900 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21
Björn Borgman, vd, HL Display, +46 72 264 17 90

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 32 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.