Ratosbolaget HL Display förvärvar Allied POS

2022-12-02

HL Display förvärvar Allied POS, en ledande leverantör av Point of Sale (POS)-lösningar i Irland. Med förvärvet befäster HL Display sin marknadsposition och breddar sin väg till marknaden i Irland. Vidare stärker förvärvet ytterligare HL Displays position som den ledande leverantören av varuhandels- och kommunikationslösningar i butik till dagligvaruhandlare i Europa.


Allied POS, som grundades 2004, är baserat i Dublin, Irland och har en årlig försäljning på 2 miljoner euro. Sedan grundandet har Allied POS haft en bred kundbas inom branscherna dagligvaruhandel, apotek och butiksinredning. Det finns stor kunskap om detaljhandeln och en stark servicekultur i bolaget.

”Det är glädjande att HL Display fortsätter sin europeiska expansion. Förvärvet ligger helt i linje med Ratos förvärvsstrategi, där tilläggsförvärv i befintliga bolag är en viktig del. Vi välkomnar det nya företaget in i familjen och ser fram emot HL Displays fortsatta tillväxtresa”, säger Anders Slettengren, styrelseordförande i HL Display och Executive Vice President, Ratos.

”Med sin starka position på den irländska dagligvarumarknaden, sin kundbas och produkterbjudande, passar Allied POS bra in i HL Display”, säger Björn Borgman, vd för HL Display. ”Detta förvärv kommer att hjälpa oss att etablera en bredare distribution på daglivarumarknaden i Irland och stärka vår position som den ledande leverantören av varuhandels- och kommunikationslösningar i butik över hela Europa. Tillsammans kommer vi skapa ett ännu starkare erbjudande för irländska retailers och jag ser fram emot att välkomna Allied POS till HL.”

Om HL Display
HL är en ledande global aktör inom varuhandels- och kommunikationslösningar i butik till dagligvaruhandlare, och hjälper sina kunder att skapa en bättre shoppingupplevelse. HL Display grundades 1954, finns idag i mer än 70 länder och bolagets lösningar finns i 295 000 butiker. HL Display Group har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och säljbolag som täcker 26 marknader samt distributörspartners som täcker de återstående marknaderna globalt. De fem produktionsanläggning­arna finns i Sverige, Polen, Storbritannien och Kina. HL Display har 1 100 anställda och en omsättning på 1 700 MSEK.

http://www.hl-display.com


För ytterligare information, kontakta:
Anders Slettengren, styrelseordförande, HL Display och Executive Vice President, Ratos
+46 72 589 89 00

Josefine Uppling, VP Communication, Ratos
+46 76 114 54 21

Björn Borgman, vd, HL Display
+46 72 264 17 90


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 28 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.