Ratosbolaget HL Display förvärvar Display Italia

2021-09-02

HL Display förvärvar Display Italia med en omsättning om EUR 10M. Förvärvet stärker HL Displays kundbas, och position som den marknadsledande leverantören för butikskommunikationslösningar till dagligvaruhandeln i Europa. Köpeskillingen på skuldfri basis (Enterprise value) uppgår till ca EUR 8M vilket motsvarar en EV/EBITA multipel om 5x.


Display Italia, med säte i Reggio Emilia i Norra Italien, har en omsättning på EUR 10M och 38 anställda. Bolaget har sedan det grundades 1989 byggt en stark marknadsposition i Italien, där de bland annat har kunder inom dagligvaruhandel och apotek.


”En viktig del av HL Displays strategi är att växa genom tilläggsförvärv. I och med förvärvet av Display Italia har tre tilläggsförvärv genomförts under 2021. Förvärven stärker HL Displays affär och bidrar finansiellt genom intäkts- och kostnadssynergier. Jag är imponerad över hur HL Display har lyckats exekvera på sin förvärvsbaserade tillväxtplan under året. Det är också viktigt att poängtera att tilläggsförvärv är en viktig del av Ratos strategi”, säger Joakim Twetman, affärsområdeschef för Industry på Ratos.


”Sedan vi startade vår samarbetet med Display Italia 1989 har bolaget byggt en stark position för att skapa en bättre butiksupplevelse tillsammans med sina kunder. Display Italias kunskap om- och passion för den italienska dagligvaruhandelsmarknaden har gjort dem till en mycket bra partner och jag ser fram emot att utöka vår italienska närvaro”, säger Björn Borgman, VD på HL Display.


Förvärvet genomfördes 1 september 2021.


För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP Head of Communication & Sustainability, Ratos

076-114 54 21
josefine.uppling@ratos.com

 


Joakim Twetman, Head of Business Area Industry, Ratos
070-339 16 66
joakim.twetman@ratos.com

 


Björn Borgman, CEO HL Display
072-264 17 90
bjorn.borgman@hl-display.com

 


Om HL Display:
HL är en global leverantör inom butikslösningar som skapar en bättre kundupplevelse, lönsamhet och hållbarhet i framförallt dagligvaruhandeln. HL grundades år 1954 och är idag aktiv i över 70 länder, HL:s lösningar har installerats i 295 000 butiker och hjälper våra kunder att öka försäljning, inspirera shoppare, driva automation och reducera svinn. HL Display Group har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med säljenheter i 26 länder samt distributionspartners som täcker resterande marknader runtom i världen. Företaget har över 1 000 anställda och en omsättning på 1 610 MSEK.


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick till SEK 34 miljarder. Ratos är en bolagsgrupp som möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.