Ratosbolaget HL Display förvärvar pr trading-Flekota A/S

2024-01-18

HL Display (HL) har tecknat avtal om att förvärva pr trading-Flekota A/S (pr trading), som är deras distributionspartner i Danmark. Med förvärvet förstärks HL:s fotavtryck i Europa, och stärker därmed bolagets position som en ledande leverantör av varuhandels- och kommunikationslösningar i butik till dagligvaruhandlare i Europa ytterligare.


pr trading (grundat 1968) har en lång och framgångsrik historia som en pålitlig leverantör av standard- och skräddarsydda display- och butikslösningar till danska dagligvaruhandlare samt specialhandlare och varumärkesleverantörer. Med en gemensam ambition att skapa attraktiva och lönsamma butiksmiljöer har företaget varit distributionspartner till HL sedan 1970-talet. pr trading har idag 38 anställda och en omsättning på 160 MDKK, med en historia av stark tillväxt.

”HL:s lönsamma tillväxtresa fortsätter i stabil takt och kännetecknas av underliggande god organisk tillväxt kombinerat med hög förvärvstakt av riktigt fina bolag, just den typ av affärer som har stora industriella synergier. Tilläggsförvärv av den här typen är mycket värdeskapande och en viktig del i Ratos strategi. Med förvärvet av pr trading tar HL ytterligare ett viktigt steg”, säger Anders Slettengren, styrelseordförande i HL Display och Executive Vice President, Ratos.

"Jag är glad över att kunna meddela att vi vill förvärva pr trading. Bolaget har varit en viktig partner till HL i 50 år och med tanke på den expertis och den starka position inom dansk detaljhandel som de besitter passar pr trading väldigt väl i HL. Förvärvet är ett logiskt nästa steg på vår resa mot att vara den ledande leverantören av varuhandels- och kommunikationslösningar i butik i Europa”, säger Björn Borgman, vd, HL Display.

Förvärvet är villkorat av sedvanlig konkurrensprövning, vilken förväntas vara klar under första kvartalet 2024.

Om HL Display
HL Display är en global ledare av butikslösningar för varuexponering och kommunikation och hjälper kunder runt om i världen att skapa en bättre shoppingupplevelse. HL grundades 1954 och finns nu i mer än 70 länder och har lösningar installerade i 330 000 butiker, och hjälper kunder att öka försäljning, inspirera konsumenter, driva automatisering och minska svinn. De tre kundsegmenten är dagligvaruhandeln, varumärkesleverantörer och fackhandeln.

HL Display Group har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har egna säljbolag i 23 länder som täcker 39 marknader samt distributörspartners som globalt täcker de återstående marknaderna. De åtta produktionsanläggningarna finns i Sverige, Polen, Tyskland, Storbritannien och Kina och hanterar en mängd olika industriella processer, inklusive plast- och metalltillverkning, tryck och montering. Bolaget har 1 300 anställda och en nettoomsättning på cirka 2 000 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21
Björn Borgman, vd, HL Display, +46 72 264 17 90

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 17 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.