Ratosbolaget KVD förvärvar Forsbergs Fritidscenter

2021-07-01

Ratos förvärvar, genom helägda KVD-koncernen (KVD), 100 procent av Forsbergs Fritidscenter (Forsbergs) som är Nordens största återförsäljare av husbilar. Genom förvärvet breddas KVDs utbud och erbjudandet till slutkonsument förstärks. Ökad onlineförsäljning och utbyte av erfarenheter tillsammans med betydande synergier gör detta till en industriellt riktig affär. Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK, motsvarande en EV/EBITA multipel på 5,6x, och finansieringen sker genom ett långfristigt lån från Ratos till KVD.


Forsbergs är Nordens största återförsäljare av husbilar via sju center i Sverige med ledande varumärken för husbilar och husvagnar. Verksamheten, som även erbjuder tillbehör och service, är i dagsläget dubbelt så stor som den närmsta konkurrenten. Forsbergs omsätter, rullande 12 månader per i maj 2021, 936 MSEK och gör ett EBITA-resultat om cirka 51 MSEK.


”Tilläggsförvärv av den här typen är helt i linje med Ratos strategi. Forsbergs kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av KVD och genom förvärvet bygger vi en betydligt större och mer komplett affär med betydande synergier”, säger Anders Slettengren, styrelseordförande i KVD och affärsområdeschef på Ratos.


KVD är Sveriges största nätbaserade marknadsplats för värdering och förmedling av begagnade företags- och privatägda bilar, maskiner och tunga fordon samt försäljning av relaterade produkter och tjänster. KVD hanterar hela försäljningen av fordon från uppdragsgivare till slutkund och garanterar kvaliteten genom att genomföra tester på de bilar som förmedlas. KVDs omsättning rullande 12 månader uppgick per den 31 mars 2021 till 402 MSEK, EBITA till 40 MSEK och antalet medarbetare till cirka 200 personer. Verksamheten, som ägs till 100 procent av Ratos, förvärvades 2010.


”Vi är glada över ett förvärv som ger oss stora möjligheter. Forsbergs kommer dra nytta av den online-kanal KVD erbjuder, vi breddar tillsammans vårt utbud mot slutkonsument och vi ser en mängd ytterligare synergier. KVD och Forsbergs är dessutom två ledande organisationer inom sina respektive områden. Nu ser vi fram emot att, tillsammans med Forsbergs ledning och medarbetare, fortsätta förädla våra verksamheter och fortsätta vår tillväxtresa”, säger Lars Nykvist, vd på KVD.


Säljare av Forsbergs är Nalka Invest, bröderna Forsberg och övriga minoritetsägare. Forsbergs nuvarande vd Jonas Karlsson och ledningen i Forsbergs fortsätter i sina nuvarande roller. Forsbergs kommer att drivas som en division inom KVD.


Affären är villkorad av konkurrensprövning.


För ytterligare information:
Anders Slettengren, styrelseordförande i KVD och affärsområdeschef Consumer, Ratos
+46 72 589 89 00


Lars Nykvist, vd, KVD
+46 76 836 29 90


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.