Ratosbolaget NVBS förvärvar TKBM Entreprenad AB

2022-06-30

NVBS, som är en snabbväxande aktör inom underhåll, uppgradering och byggnation av samhällskritisk järnvägsinfrastruktur, har förvärvat anläggningsföretaget TKBM Entreprenad AB. TKBM har sin verksamhet i och runt Stockholm och förvärvet är ytterligare ett steg på vägen på NVBS tillväxtresa.


TKBM är starka inom kabel- och kanalisationsentreprenader och förväntas under 2022 omsätta 65 MSEK med en EBITA på 5 MSEK.

NVBS, som är verksamma i Sverige, Norge och Finland, har de senaste åren genomgått en rad förändringar med tillväxt och utveckling i fokus och har en tydlig förvärvsagenda.

”Ratos förvärvade NVBS för att vi ser att uppgradering av samhällskritisk infrastruktur är en attraktiv och växande nisch med stor potential. NVBS förvärv av TKBM är ett bevis på att NVBS har utmärkta förutsättningar för såväl fortsatt organisk som förvärvsdriven expansion – något vi såg redan i samband med förvärvet tidigare i år”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i NVBS samt President Business Area Construction & Services på Ratos.

”Jag är mycket glad över att vi genom förvärvet ger våra kunder tillgång till en stark samarbetspartner med erfarenhet och ett spetsigt erbjudande inom anläggningsområdet i och runt Stockholm”, säger David Skalin, vd och koncernchef på NVBS.


För ytterligare information och mediekontakt:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 14 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 25 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.