Ratosbolaget Presis Infra har tilldelats nya kontrakt värda 2,3 miljarder NOK under första halvåret 2023

2023-07-07

Ratosbolaget Presis Infra, som är verksamma inom underhåll av samhällskritisk infrastruktur inklusive drift och underhåll av färjekajer och bergssäkring i Norge och Sverige, har under det första halvåret 2023 tilldelats nya kontrakt till ett värde av 2,3 miljarder NOK. Det rör sig om kontrakt tecknade med befintliga kunder och löptiden är från 2023 till 2028.


”Vi är glada över att utvecklingen i Presis Infra har varit så positiv under första halvåret 2023. Underhåll av samhällskritisk infrastruktur har framtiden för sig och i Presis Infra finns de avgörande framgångsfaktorerna och kompetensen för att göra det på ett såväl kostnadseffektivt som hållbart sätt”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelsemedlem i Presis Infra och President, Business Area Construction & Services, Ratos.

Kontrakten har slutits med norska kommuner och norska Statens Vegvesen (NPRA) och Trafikverket i Sverige. Projekten som kontrakten avser är spridda över hela Norge samt i Sverige.

”Vi är stolta över förtroendet våra uppdragsgivare visar oss och ser fram emot fortsatt gott samarbete. Extra stolta är vi över att vi har ökat vår marknadsandel väsentligt i Norge samtidig som vi har vunnit två kontrakt i Sverige som är en ny marknad for oss”, säger Eivind Iden, vd, Presis Infra.

Utveckling sedan Ratos förvärvade Presis Infra 2021
Ratos förvärvade 75% av Presis Infra under 2021 som en plattformsinvestering i den expansiva framtidsbranschen infrastukturunderhåll. Sedan förvärvet har bolaget fortsatt att utvecklas positivt med en omsättning om 2 344 MNOK de senaste 12 månaderna per utgången av Q1 2023.


För ytterligare information och mediekontakt:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 32 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.