Ratosbolaget Semcons klimatmål godkänt av Science Based Target initiative

2024-07-05

Semcons klimatmål har nu validerats och godkänts av Science Based Target initiative (SBTi).

”Vi är stolta över att Semcon nu fått sitt klimatmål godkänt av SBTi. Det visar att Semcons eget klimatarbete är vetenskapligt förankrat, och det är ytterligare en viktig pusselbit i Ratos koncernövergripande hållbarhetsarbete. Det är ett resultat av ett målmedvetet arbete i Semcon och en övertygelse om att alla behöver bidra på resan mot nettonoll”, säger Josefine Uppling, Vice President Communication & Sustainability, Ratos.

Semcons kortsiktiga klimatmål, som nu godkänts av SBTi är:
Semcon åtar sig att minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser (GHG) i Scope 1, 2 och 3 med 50% till 2030 från basår 2019. (Målet omfattar biogena markrelaterade utsläpp och upptag från biomassa.)

”På Semcon kombinerar vi ingenjörskonst, digitala tjänster och hållbarhetskompetens och stöttar våra kunder i utvecklingen av gröna teknologier, omställningen till nettonoll och cirkulära värdekedjor – och mycket mer. Även om vår största möjlighet att bidra till klimatomställningen är genom våra kundprojekt, så måste vi också själva göra det som krävs av alla företag och organisationer just nu. SBTi:s godkännande av vårt klimatmål säger oss att vårt åtagande är i linje med 1,5°C-ambitionen”, säger Markus Granlund, vd på Semcon.

I juni 2021 åtog sig Semcon att sätta mål i linje med 1,5°C-ambitionen med SBTi. På grund av Ratos förvärv av Semcon under 2022 lämnades sedan Semcons förslag till kortsiktigt mål in i december 2022. Målet lämnades in igen i november 2023 då koncernstrukturen ändrades efter avyttringen av Semcons affärsområde Produktinformation (idag det självständiga bolaget Aleido).

Sedan 2021 är Semcons övergripande målsättning att halvera utsläppen till 2030 och nå nettonoll till 2040 jämfört med basår 2019. Bolagets största utsläppskategorier är relaterade till medarbetarnas pendling till och från jobbet, tjänsteresor och inköpta varor och tjänster.

Om Semcon
Semcon är en internationell teknikpartner som stöttar företag och organisationer i förändring. Bolaget kombinerar ingenjörskonst, digitala tjänster och hållbarhetskompetens till ett unikt erbjudande inom produkt-, produktions- och tjänsteutveckling. Alltid med mänskliga behov och beteenden i fokus. Med hjälp av sina experter och tvärvetenskapliga team gör de sina kunder mer konkurrenskraftiga och lösningarna mer användarvänliga och hållbara. För en hållbar framtid kräver nytänkande och nya perspektiv. Semcon har cirka 1 400 medarbetare på fler än 20 kontor i Sverige, Norge och Brasilien. Läs mer på www.semcon.com.

Om Science Based Target initiative
SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definierar och främjar bästa praxis för att sätta vetenskapligt baserade mål samt gör oberoende utvärderingar av företags mål.
Läs mer på www.sciencebasedtargets.org

För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP Communication & Sustainability, Ratos, +46 76 114 54 21
Markus Granlund, vd och koncernchef, Semcon, +46 31 721 03 06