Ratosbolaget Speed Group förvärvar Scandi Terminal AB

2022-10-04

Speed Group (Speed) har skrivit avtal med Profura Gruppen avseende förvärv av Scandi Terminal AB. I och med förvärvet breddar Speed sitt logistikerbjudande till att även innefatta en nischlösning för bulkprodukter.


Speed är en av Sveriges största leverantörer av logistiktjänster, 3PL och 4PL. I och med förvärvet av Scandi Terminal AB utvidgas Speeds kunderbjudande ytterligare genom att lägga till lager, transport och ompackning av bulkprodukter.


 


-”Förvärvet av Scandi Terminal AB är helt i linje med Ratos förvärvsstrategi där såväl större som mindre tilläggsförvärv i befintliga bolag är en viktig del. Med förvärvet av Scandi Terminal AB tar Speed ytterligare ett steg i att bredda sitt kunderbjudande. Det kommer att skapa positiva synergier för kunderna och bådar gott för fortsatt lönsamhet”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i Speed Group och President Business Area Construction & Services, Ratos.


 


-”Vi har en uttalad förvärvsstrategi där fokus ligger på lönsamma bolag som kan tillföra Speeds kunder nya tjänstesegment. Här stämmer Scandi Terminal AB väl in, de är verksamma inom en nisch där vi ser stor potential. Med vår erfarenhet och kompetens inom logistik är vi övertygade om att vi har fina möjligheter att utveckla både bolaget och våra kundrelationer inom området på ett positivt sätt”, säger Mats Johnson, vd, Speed Group.


 


Scandi Terminal AB, med verksamhet i Stenungssund, ingår sedan 2006 i Profura Gruppen och är en viktig leverantör av logistik och materialhantering till processindustrikunder. Bolaget omsatte drygt 40 miljoner under 2021/22.


 


Om Speed Group


Speed Group erbjuder hållbara, flexibla och innovativa lösningar för komplexa logistik- och bemanningsutmaningar. Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och målsättningen är att vara CO2-neutral senast 2025. Speed Group har huvudkontor i Borås och logistikcenter i Borås, Göteborg och Stockholm med en total yta på över 200 000 m2. Företaget omsätter drygt 1 MDSEK och sysselsätter ca 1 600 personer.För ytterligare information
Mats Johnson, vd, Speed Group, +46 73 367 75 45
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 15 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 26 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.