Ratosbolaget SSEA bygger pilotprojekt inom klimatneutralt byggande tillsammans med MKB Fastighets AB

2024-02-22

Byggbolaget SSEA, som är en del av SSEA Group, ska tillsammans med MKB Fastighets AB, bygga ett pilotprojekt inom hållbart byggande. Pilotprojektet omfattar nybyggnation av 12 lägenheter i Malmö. MKB Fastighets ABs ambition är att med projektet, som går under namnet Rapsen 2, utveckla bolagets kompetenser inom hållbart byggande och testa att bygga med en stomme med korslimmat trä. Målet är att projekt ska släppa ut max 207 kg CO2/kvm och därmed nå under LFM30s målgränsvärdet för bostäder, ett projekt med låg klimatpåverkan. I nästa steg med kolinlagring beaktat kommer projektet sannolikt att halvera utsläppen jämfört med portföljen.


Förberedande arbeten har påbörjats och vid årsskiftet 2024/2025 kommer lägenheterna stå färdiga för inflyttning. Projektet genomförs i samarbete med Södra skogsägarna, som har stor expertis inom träbyggnad.

”Att SSEA fått förtroendet att bygga Rapsen 2 visar på bolagets starka position inom hållbart byggande, en nyckelkompetens för att vara konkurrenskraftig på framtidens byggmarknad.


Ratos byggbolag har en låg exponering mot bostadsbyggande (mindre än 3 procent av omsättningen). Det här projektet är spännande eftersom det är en pilot inom hållbarhet och har en kommunal beställare. Sammantaget är det glädjande att SSEA fortsätter att vinna fina, hållbara projekt i en byggmarknad som är allmänt tuff”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i SSEA och President Business Area Construction & Services på Ratos.

”Vi är såklart stolta över att vi tillsammans med MKB Fastighets AB och Södra skogsägarna får den här möjligheten att utveckla arbetet inom klimatneutralt byggande, det är en kompetens som är viktig i skiftet mot en mer hållbar framtid och som vi vill utveckla”, säger Christian Wieland, vd, SSEA.

Materialet korslimmat trä (KL-trä), som kommer att användas i pilotprojektet, har flera fördelar mot andra trämaterial, vilket gör det särskilt lämpat i klimatneutralt byggande. Den låga vikten i förhållande till hållfastheten innebär bland annat färre transporter och enklare montage. Materialet till projektet kommer att vara lokalt producerat och komma från familjeskogsbruk i södra Sverige för att säkra marknadens lägsta klimatpåverkan.

Om SSEA
SSEA ingår i den Ratos-ägda byggkoncernen SSEA Group. SSEA har en gedigen kompetens inom stora, tekniskt komplexa projekt i samverkan/partnering. SSEA genomför byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor över hela Sverige. Huvudkontoret är beläget i Stockholm, samt regionkontor i Malmö och Luleå. I projektportföljen finns bland annat Sveriges högsta trähus, Sara Kulturhus i Skellefteå.

För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, Vice President Communication and Sustainability, Ratos
+46 76 114 54 21


Christian Wieland, vd, SSEA Group
+46 70 654 09 30


Om Ratos
Ratos är en svensk bolagsgrupp med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar, och består av 17 dotterbolag indelade i tre affärsområden: Construction & Services, Industry och Consumer. Nettoomsättning för bolagsgruppen (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga dotterbolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.