Ratosbolaget SSEA har tecknat kontrakt med Polismyndigheten och Hemsö om att bygga ett nytt polishus i Borlänge

2022-11-23

Byggbolaget SSEA, som är en del av SSEA Group, har tecknat avtal om att bygga ett nytt polishus i Borlänge. Avtalet är en samverkansentreprenad och omfattar projektering och produktion.


Polishuset kommer att byggas på fastigheten Gymnasium 2 i Borlänge. De färdiga lokalerna blir omkring 20 000 m2 och byggnaden ska vara särskilt anpassad efter Polismyndighetens behov och krav. Projektet är uppdelat i två faser och genomförs i samverkan mellan SSEA, Hemsö och Polismyndigheten. Fas 1 omfattar projekteringsmedverkan och produktionsförberedelser och Fas 2 omfattar utförandet av entreprenaden.

”Byggbolagen i Ratosfamiljen bygger ett hållbart samhälle. Det innefattar bland annat att vara världsledande inom träbyggnation – och att få förtroende att bygga samhällsviktiga fastigheter. Som ägare är vi nöjda med utvecklingen och vill gratulera SSEA till ett fint samverkanskontrakt med Polismyndigheten och Hemsö”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i SSEA Group och President, Business Area Construction & Services på Ratos.

”Vi är stolta över förtroendet vi fått att ingå samarbete med aktörer som Polismyndigheten och Hemsö. Vår partneringmodell är attraktiv vid upphandling av den här typen av projekt. Att få bygga Borlänges nya polishus är ett viktigt steg för SSEAs utveckling i regionen”, säger Christian Wieland, vd för SSEA och SSEA Group.

Om SSEA
SSEA ingår i den Ratosägda byggkoncernen SSEA Group. SSEA har en gedigen kompetens för att genomföra stora, tekniskt komplexa projekt i samverkan/partnering. Därtill är bolaget världsledande totalentreprenör inom träbyggnad. SSEA genomför byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor över hela Sverige. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och regionkontor finns i Malmö och Luleå.

Om SSEA Group
SSEA Group är en svensk samhällsbyggnadskoncern med verksamhet över hela landet. Koncernen inriktar sin verksamhet på projekt med ett genomförande i samverkan/partnering där kundens viktigaste prioriteringar är högst på agendan. I koncernen finns de två dotterbolagen Vestia och SSEA. SSEA Group har omkring 200 medarbetare, 60 projekt i tio städer och ett Nöjd Kund Index (NKI) på 96%.


För ytterligare information och mediekontakt
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 28 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.