Speed Group vinner logistikkontrakt

2020-08-17

Speed Group har fått förtroendet att för befintlig kund utöka sitt åtagande med en affär som innefattar såväl traditionella lagringstjänster som mer produktionsnära monterings- och konfigurationstjänster. Kontraktet beräknas ge en omsättning om cirka 100 MSEK per år, avtalad för de kommande fyra åren och startar upp under 2021. 


”Vi är oerhört glada att vi i dessa tider vinner nya kontrakt och att vi ges möjlighet att kraftigt öka våra affärer med en av våra viktigaste kunder. Detta är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete, där vårt team proaktivt presenterat lösningar som ger kunden en effektivare logistik”, säger Mats Johnson, VD på Speed Group. 


”Jag är stolt över ledningen och de anställda i bolaget som under det senast året framgångsrikt jobbat med att vända lönsamhetstrenden i bolaget. Att vi nu får utökat förtroende från befintlig kund är ett kvitto på att Speed Group levererar kostnadseffektiva tjänster med hög kvalitet och kundnöjdhet. Bolaget befäster nu ytterligare sin ställning som ledande tredjepartslogistikaktör på den nordiska marknaden”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande Speed Group och affärsområdeschef Construction & Services, Ratos.


Speed Group, erbjuder flexibla lösningar inom logistik, bemanning, rekrytering och utbildning. Bolaget är en av Nordens ledande tredjepartslogistiker (3PL-aktörer) med effektiva automationslösningar och totalt drygt 150 000 kvm lageryta i Borås, Göteborg och Stockholm. För rullande 12 månader per 30 juni omsatte Speed Group 717 MSEK med en EBITA-marginal om 6%.

 


För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98, helene.gustafsson@ratos.se


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services,  Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.