Styrelsens förslag till utdelning i Ratos samt rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 publiceras

Regulatorisk information 2019-02-07


Denna information är sådan information som Ratos AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl 23.00 CET.


Styrelsen i Ratos AB har vid ett styrelsemöte idag beslutat föreslå årsstämman en utdelning på 0,50 (2,00) SEK per aktie för räkenskapsåret 2018. Med hänsyn till styrelsens förslag om en lägre utdelning tidigarelägger Ratos också offentliggörandet av sin rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 som publiceras idag.


Styrelsen har beslutat föreslå en utdelning om 0,50 SEK (2,00) per aktie. Utdelningsförslaget syftar till att vidmakthålla Ratos goda finansiella position mot bakgrund av resultatet för 2018.

”Utdelningsförslaget ska ses mot bakgrund av att Ratos ska kunna stå starkt för framtiden samt Ratos finansiella utveckling under 2018. Det ger oss större utrymme att utnyttja de möjligheter som kan uppstå”, säger Ratos styrelseordförande Per-Olof Söderberg.

Eftersom styrelsens förslag till utdelning baseras på Ratos finansiella utveckling under 2018 behöver bolaget offentliggöra densamma. Ratos tidigarelägger därför publiceringen av rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2018 till idag. Den föraviserade rapportdagen var den 15 februari 2019.

En telefonkonferens hålls imorgon den 8 februari kl 10.00. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 505 583 59 (SE), +44 33 3300 9269 (UK) eller +1 833 526 8380 (US) fem minuter före konferensens start. Detta ersätter telefonkonferensen den 15 februari.

Det fullständiga utdelningsförslaget kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 070-868 40 50

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.