Telefonkonferens 15 februari i samband med bokslutskommuniké

2019-02-01

Fredagen den 15 februari publicerar Ratos sin bokslutskommuniké för 2018. Rapporten offentliggörs cirka kl 08.00.


Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 427 04 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98 

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.