Telefonkonferens 16 augusti i samband med delårsrapport januari-juni

2019-08-08

Fredagen den 16 augusti publicerar Ratos sin delårsrapport januari-juni 2019. Rapporten offentliggörs cirka kl 08.00.


Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 583 56 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98 

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.