Telefonkonferens 30 april i samband med delårsrapport januari-mars

2021-04-12

Fredagen den 30 april publicerar Ratos sin delårsrapport januari-mars 2021. Rapporten offentliggörs cirka kl 07.00.


Klockan 09.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 583 59 strax före klockan 09.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.com där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.


Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.com.

 

För ytterligare information:
Jonas Ågrup, CFO
070-626 01 83
jonas.agrup@ratos.com

Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.