Telefonkonferens 6 februari i samband med bokslutskommuniké

2020-01-29

Torsdagen den 6 februari publicerar Ratos sin bokslutskommuniké för 2019. Rapporten offentliggörs cirka kl 08.00.


Klockan 11.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 93 strax före klockan 11.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.


Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.


 


För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98


 


Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.