TFS ingår partnerskap i USA med Duke Clinical Research Institute

2020-09-29

TFS har ingått ett strategiskt partnerskap med Duke Clinical Research Institute (DCRI) i North Carolina, USA, för att tillhandahålla lösningar för datahantering vid kliniska studier.


Det unika samarbetet utökar TFS kapacitet för att genomföra kliniska studier för både kommersiella och statliga sponsorer i USA. Samarbetet stödjer bolagets tillväxtstrategi och utvecklar dess forskningserbjudande ytterligare. Duke Clinical Research Institute är ett världskänt forskningsinstitut, berömt för att tillföra innovation i utformningen och genomförandet av kliniska studier.


”DCRI är känt för att föra in nya och innovativa metoder i kliniska studier, och TFS är ledande inom att tillhandahålla kliniska utvecklingstjänster av hög kvalitet genom en välfungerande verksamhet och en förmåga att sätta kunderna i centrum. TFS datahanteringslösningar säkerställer datatjänster av högsta kvalitet samtidigt som bolaget fortsätter att tänja på gränserna för utformningen och hanteringen av studierna som en del av vår gemensamma vision att betjäna kunder över hela världen”, säger Bassem Saleh, VD för TFS.


”Samarbetet med Duke Clinical Research Institute är ett strategiskt steg mot att utöka TFS serviceerbjudande i Nordamerika och det öppnar portar till ytterligare samarbete. TFS tillhandahåller skräddarsydda lösningar och har en bra ställning för att hantera komplexa globala studier. Det nyligen ingångna avtalet stärker vår närvaro i USA samtidigt som det höjer kapaciteten i Europa”, säger Joakim Twetman, Affärsområdeschef Industry på Ratos.

 

För ytterligare information kontakta:
Joakim Twetman, Affärsområdeschef Industry, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 070-868 17 98, helene.gustafsson@ratos.se

 

Om TFS:
TFS är ett globalt medelstort CRO-företag (Contract Research Organization) som stödjer läkemedelsföretag genom hela den kliniska utvecklingsprocessen. TFS fokuserar sin vetenskapliga och medicinska kompetens genom ett brett spektrum av branschledande experter inom dermatologi, onkologi och hematologi. TFS har två affärsområden – Clinical Development Services (CDS), som erbjuder kliniska prövningar för mindre läkemedelsföretag under utvecklingsprocessen och Strategic Resourcing Solutions (SRS), som erbjuder resurslösningar med kliniska experter, riktat mot större läkemedelsföretag. Under de senaste fem åren har TFS deltagit i cirka 1 100 studier i 40 länder i Europa och Nordamerika.


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden: Construction & Services, Consumer & Technology samt Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.