TFS ingår samarbete för att genomföra en global studie om COVID-19 pandemin

2020-04-01

TFS skapar ett samarbete för att genomföra en studie av COVID-19 pandemin i syfte att bättre informera beslutsfattare.


Då COVID-19 pandemin fortsätter att spridas finns det ett ökat behov av att analysera information av prioriterade frågeställningar som delas av nationella regeringar och folkhälsoorgan. TFS har därför ingått ett samarbete med Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI) för en studie där TFS roll kommer vara att analysera data som samlas in från flera spanska sjukhus.


Genom att analysera data från aktiva case (så kallade Real world evidence) kan TFS informera beslutsfattare med omedelbara insikter och fakta. Slutsatser som kommer göras tillgängliga för allmänheten samtidigt som man värnar patientens integritet.


”Jag är väldigt stolt över att TFS hjälper till i det globala arbetet mot COVID-19. Denna studie, i kombination med andra pågående insatser, kan ge insikter som hjälper hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare att bekämpa pandemin”, säger Medicine Dr Bassem Saleh, VD för TFS.

 

För ytterligare information:


Joakim Twetman, Affärsområdeschef Industry, Ratos, 070-339 16 66
Bassem Saleh, VD TFS, 072-361 52 79
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.se


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.