Valberedningens förslag till styrelse i Ratos AB (publ) inför årsstämman 2024

Regulatorisk information 2024-02-01

Två nya styrelseledamöter föreslås inför årsstämman 2024, enligt beslut i Ratos valberedning.


Ratos valberedning föreslår årsstämman 2024 sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per-Olof Söderberg, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Jan Söderberg, Ulla Litzén, Tone Lunde Bakker och Jonas Wiström (vd, Ratos) samt nyval av Cecilia Sjöstedt och Mats Granryd. Karsten Slotte har avböjt omval.

Cecilia Sjöstedt har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och närmare 30 års erfarenhet av ledande positioner inom svensk och internationell industri. Hon har framför allt varit verksam inom pappersindustrin, grafisk industri, mat & dryckesindustrin samt Life Science/MedTech. Sedan 2023 arbetar hon som Vice President & Managing Director för Maquet Critical Care på Getinge. Innan dess var hon bland annat Site Leader & Managing Director samt GSC Director Resins & Technology på Cytiva (Danaher)/GE Healthcare Uppsala (2018-2023) och Plant & Site Director (Managing Director) på Galderma/Nestlé Skin Health, Uppsala (2016-2018).

Mats Granryd har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Sedan 2016 är han Director General och styrelseledamot i GSMA, som är en sammanslutning av mer än 700 mobiloperatörer över hela världen, vars syfte är att leda mobilbranschens globala utveckling. Innan dess var han vd och koncernchef för Tele2 Group med 31 miljoner kunder i 11 länder (2010-2016). Han har också många års erfarenhet som managementkonsult inom telecom och 15 år i olika ledande befattningar på Ericsson, bland annat Head of Northern Europe & Central Asia. Mats Granryd är vidare verksam i FN:s bredbandskommission och var en tidig förespråkare för hållbarhet. Det ledde till att mobilindustrin blev den första sektorn som brett engagerade sig i FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) 2016.

”Med Cecilia Sjöstedt och Mats Granryd får Ratos två omvittnat kunniga och rutinerade nya ledamöter, som båda kombinerar lång industriell erfarenhet i ledande befattningar med stora kontaktnät. Vi ser mycket fram emot att välkomna dem till styrelsen”, säger Jenny Parnesten, valberedningens ordförande.

Karsten Slotte, styrelseledamot sedan 2015, har avböjt omval inför årsstämman 2024.

”Vi vill rikta ett stort tack till Karsten Slotte för hans värdefulla insatser. Karsten Slotte har varit mycket uppskattad under sina år i styrelsen. Hans långa erfarenhet som företagsledare i kombination med mycket klokskap, hög integritet och ett brett personligt nätverk har haft stor betydelse för Ratos. Vi önskar honom allt gott i framtiden”, säger Per-Olof Söderberg och Jan Söderberg, ordförande respektive vice ordförande i Ratos och representanter för huvudägaren familjen Söderberg.

Valberedningen består av Jenny Parnesten, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt eget och närståendes innehav (ordförande), Jan Söderberg, eget innehav, Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav, Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder, Katarina Hammar, utsedd av Nordea Funds samt Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Ratos årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jenny Parnesten, valberedningens ordförande, +46 70 742 51 77
Josefine Uppling, kommunikationschef, Ratos, +46 76 114 54 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2024 kl. 8.30.

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 17 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.