Valberedningens förslag till styrelse och revisor i Ratos inför årsstämman 2019

2019-02-01

Eva Karlsson föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman 2019 enligt beslut av Ratos valberedning. Annette Sadolin har informerat valberedningen att hon avböjer omval vid årsstämman. Vidare föreslår Ratos valberedning revisionsfirman Ernst & Young AB till ny revisor.


Ratos valberedning föreslår årsstämman 2019 sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per-Olof Söderberg, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Ulla Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg samt Jonas Wiström (VD) samt nyval av Eva Karlsson. Annette Sadolin har avböjt omval.

Eva Karlsson, född 1966, har en masterexamen i industriell arbetsmiljö vid Luleå tekniska universitet. Eva är sedan 2014 VD och koncernchef för Armatec AB. Dessförinnan var hon VD för SKF Sverige och Global Manufacturing Manager Industridivisionen (2011-2013) samt Director Industrial Marketing & Product Development på SKF (2005-2010). Tidigare befattningar inom SKF-koncernen inbegriper främst roller inom Manufacturing Management. Hon har flera års erfarenhet av styrelsearbete och är idag styrelseledamot i Assa Abloy AB, Bräcke Diakoni samt Valcon A/S.

”Med Eva Karlsson tillförs Ratos styrelse en mycket rutinerad ledamot med både bred industriell bakgrund och dokumenterad förmåga att vidareutveckla bolag”, säger Ragnar Söderberg, ordförande i valberedningen.

Annette Sadolin, styrelseledamot sedan 2007, har avböjt omval inför årsstämman 2019.

”Vi vill rikta ett stort tack till Annette som verkat som styrelseledamot i Ratos under 12 år. Annettes stora klokskap och långa operativa och finansiella erfarenhet från näringslivet samt kännedom om den internationella marknaden har haft stor betydelse för Ratos genom åren”, säger Per-Olof Söderberg och Jan Söderberg, styrelseledamöter i Ratos och representanter för huvudägaren familjen Söderberg.

Valberedningen föreslår vidare att till revisor väljs revisionsfirman Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har angett Erik Sandström som huvudansvarig revisor.

Valberedningen består av Ragnar Söderberg (Ragnar Söderbergs stiftelse, samt närståendes innehav), valberedningens ordförande, Jan Söderberg (eget och närståendes innehav), Maria Söderberg (Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB), Håkan Roos (Roosgruppen AB) samt Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Ratos årsstämma som kommer att hållas den 8 maj 2019 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.

För ytterligare information:
Ragnar Söderberg, valberedningens ordförande, 070-232 91 81
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.