VD Daniel Juhlin lämnar Plantasjen

2019-02-04

Daniel Juhlin lämnar sin roll som VD för Ratos dotterbolag Plantasjen. Styrelseledamot Christer Åberg tillträder som tillförordnad VD i bolaget med omedelbar verkan.


Daniel Juhlin lämnar sitt jobb som VD på Plantasjen och Plantasjens styrelseledamot Christer Åberg övertar ansvaret som tillförordnad VD till dess att en permanent ersättare tillträder. Efter avslutat interimsuppdrag återgår Christer till sitt arbete som ordinarie styrelseledamot i Plantasjen.

”Vi vill tacka Daniel för hårt arbete och goda insatser under en utmanande period. Styrelseledamot Christer Åberg tillträder nu som tillförordnad VD. Christer har med sitt starka dokumenterade ledarskap inom konsument- och detaljhandeln en mycket passande profil för att förstärka Plantasjens styrelse och som tillförordnad VD ta sig an detta uppdrag. Hans tidigare operativa erfarenheter inbegriper mångåriga ledande befattningar inom Unilever och Orkla, samt VD för Hilding Anders och Arla Foods AB. Närmast kommer Christer från rollen som Norden VD på McDonald’s”, säger Anders Slettengren, Vice President på Ratos och bolagsansvarig för Plantasjen.

Ratos blev ägare i Plantasjen 2016. Bolaget är idag Nordens ledande kedja för försäljning av växter och växttillbehör med cirka 140 butiker i Norge, Sverige och Finland främst inriktade mot konsumenter. Antalet anställda uppgår till cirka 1 300 och försäljningen för rullande 12 månader per 30 september 2018 uppgick till cirka 4 miljarder SEK.

För ytterligare information:
Anders Slettengren, Vice President Ratos, 072-589 89 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 070-868 40 50

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.