Vestia byggstartar projekt SEEL - Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon

2021-06-15

I våras startade samarbetet mellan Vestia och Castellum för projekt SEEL och nu är även kontraktet som möjliggör byggstart signerat av båda parter. Entreprenadkostnaden är på ca 200 mkr exklusive tillkommande kostnader för verksamhetsspecifika installationer.


”SEEL är ett prestigeprojekt och jag är mycket stolt över att Vestia fått kundens förtroende att uppföra denna framtidsanläggning med fokus på elektromobilitet. Detta stärker Vestias position som regionens ledande entreprenör inom partnering och samverkansprojekt”, säger Christian Johansson Gebauer, Styrelseordförande i Vestia Construction Group och Affärsområdeschef på Ratos.


Projektet avser en byggnation av Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon och anläggningen kommer att uppföras intill Säves gamla flygplats. Byggnaden består av sammanlagt ca 15 000 kvadratmeter – en laboratoriedel och en kontorsdel.


”Vi är mycket stolta över att få förnyat förtroende av Castellum genom att bli utsedda som totalentreprenör för projektet SEEL. Det är ett viktigt profilprojekt för alla inblandade parter och även för staden Göteborg. Därför känns det mycket spännande att vara med på resan att utveckla en fastighet som ska bidra till omställningen mot en mer hållbar transportsektor”, säger Christian Wieland, VD för Vestia Construction Group AB.

 

För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services, Ratos
08-700 17 00


Christian Wieland, VD, Vestia Construction Group
070-654 09 30


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.