SSEA Group

www.ssea.se

SSEA Group är en svensk samhällsbyggnadskoncern med verksamhet över hela landet. Koncernen inriktar sin verksamhet på projekt med ett genomförande i samverkan/partnering där kundens viktigaste prioriteringar är högst på agendan. I koncernen finns de två dotterbolagen Vestia och SSEA.


195

medarbetare

50

projekt i 8 städer

94%

Nöjd Kund Index (NKI)100%

Ratos ägarandel

2021

bolaget grundades

Ledarskap

Christian Wieland, vd och koncernchef
Christian Johansson Gebauer, ordförande


SSEA

www.ssea.se

SSEA är ett helägt dotterbolag till SSEA Group som fokuserar på den svenska marknaden

Samverkan för hållbar samhälls-
utveckling

Som ett modernt entreprenadbolag sätter SSEA kunden i fokus. Det innebär ett transparent projektgenomförande, tillsammans med ett nytänkande och lösningsorienterat synsätt. SSEA genomför byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor över hela Sverige. Hos SSEA finns kompetens för hela projektgenomförandet. En idé uppritad på en servett kan förverkligas till nyckelfärdig byggnad. Är idén redan projekterad genomförs även utförandeentreprenader. Genom tidiga samarbeten och projektutveckling säkerställer SSEA byggbarhet och arkitektonisk kvalitet.

Christian Wieland, vd SSEA AB

Vestia

www.vestia.se

Med en starkt kundorienterad kultur och en transparent affärsmodell skapar Vestia trygghet för kunden

Tillsammans, engagerade, ansvarsfulla och modiga

Vestia är ett expansivt byggföretag i Göteborg och dess kranskommuner med 30 år i branschen. Med flera av regionens absolut bästa platsorganisationer arbetar vi för att stärka våra kunders varumärke. Vestia arbetar enligt en så kallad ”partneringmodell”, där kunden och Vestia arbetar transparent och fattar alla avgörande beslut gemensamt för att uppnå bästa totalekonomi och ett effektivt genomförande. Processen skapar stor trygghet för alla parter, de finansiella riskerna minimeras och projekten levereras med hög kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar.

Christian Wieland, vd Vestia