Aibel tilldelade kontrakt för elektrifiering av Sleipner och Gina Krog-fälten i Nordsjön

2020-06-10


I oktober 2019 tilldelade Equinor Aibel ett FEED-kontrakt (Front-End Engineering Design) för elektrifiering av plattformen Sleipner i Nordsjön. Kontraktet har nu utökats till ett EPCIC-kontrakt (engineering, procurement, construction, installation and completion) genom ytterligare ett kontrakt från Equinor. EPCIC-kontraktet kommer att sysselsätta motsvarande 170 heltidsanställda under två år på Aibels kontor i Stavanger och varv i Haugesund.


Equinor och dess licenspartners har också fattat ett investeringsbeslut om elektrifiering av Gina Krog-plattformen och Aibel har därmed blivit tilldelade ytterligare ett EPCIC-kontrakt. Detta kontrakt resulterar i cirka 60 heltidsanställda på ett och ett halvt år och arbetet kommer att utföras från Aibels kontor i Stavanger och varv i Haugesund.


Kontrakten har ett totalt värde på cirka 600 miljoner NOK och anställer totalt 230 personer under en tvåårsperiod. Planen är att Sleipner och Gina Krog ska anslutas för ström från landlösningen på Utsirahöjden i slutet av 2022.


”Vi är stolta över att återigen få förtroende från Equinor för att bidra till övergången till en renare och mer hållbar verksamhet på den norska kontinentalsockeln. Vi har mycket kompetens och erfarenhet att nyttja för att kunna säkerställa goda leveranser inom detta område”, säger Mads Andersen, VD för Aibel.

 

För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, affärsområdeschef Construction & Services Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och Presschef Ratos, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.se

 

Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.