Mats Johnson utsedd till ny VD i Speed Group

2019-05-08

Mats Johnson har utsetts till ny VD i Speed Group, en ledande leverantör av logistik- och bemanningstjänster. Mats kommer närmast från rollen som logistikdirektör på Tamro och tillträder tjänsten senast i december 2019. Under tiden fortsätter Jan Krepp verka som tillförordnad VD.


Mats har under hela sin karriär varit verksam inom logistiksektorn och har ett förflutet som VD för Schenker Logistics AB innan han gick till en roll som logistikdirektör på Tamro. Under sin tid på Tamro har Mats bland annat drivit arbetet med att anpassa verksamheten till den omreglerade apoteks- och sjukhusdistributionsmarknaden samt automatiserat verksamheten för en ökad kostnadseffektivitet och kundnytta.

”Speed Group är just nu inne i en lönsamhetshöjande konsolideringsfas efter en period med kraftig tillväxt. Styrelsens ambition är att konsolideringsarbetet skall vara slutfört under 2019 och att Speed Group därefter kommer stå med en plattform som möjliggör en fortsatt lönsam tillväxtresa. Styrelsens bedömning är att Mats Johnson är rätt person att leda bolaget på denna resa. Mats har en gedigen logistikbakgrund och vet vad som krävs för att nå upp till kundernas högt ställda krav på kvalitet och tillgänglighet i leveransen. Därtill besitter Mats de ledaregenskaper som krävs för att framgångsrikt leda ett tjänstebolag med personalen som främsta resurs. Vi ser fortsatt goda framtidsutsikter för Speed Group, som verkar på en växande marknad med ett modernt erbjudande och automatiserade lagerlösningar”, säger Christian Johansson Gebauer, Styrelseordförande för Speed Group.

Ratos blev majoritetsägare i Speed Group 2015. Bolaget är idag en nationell leverantör av logistiktjänster samt tjänster inom bemanning, rekrytering och utbildning, med stark tillväxt på en underliggande attraktiv marknad. Antalet anställda uppgår till cirka 1 100 och försäljningen för rullande 12 månader per 31 mars 2019 uppgick till 763 Mkr.

För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Styrelseordförande Speed Group, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och pressansvarig Ratos, 08-700 17 98 

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.