Ratos: Delårsrapport januari-mars 2015

Regulatorisk information 2015-05-07


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 91 Mkr (-25)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,14 kr (-0,25)
  • Stark inledning på året med god resultat- och försäljningsutveckling i innehaven
  • Försäljning av Nordic Cinema Group avtalad i april - exitvinst cirka 900 Mkr
  • Minskat aktieinnehav i Inwido i april till 10,4% ägande - exitvinst cirka 230 Mkr
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +26%

Telefonkonferens kl 10.00, tel nr 08-566 426 63.
Se filmen där VD Susanna Campbell kommenterar delårsrapporten: www.ratos.se/rapport.

Stockholm den 7 maj 2015

Susanna Campbell
VD

För ytterligare information:

Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:  
Delårsrapport januari-juni 2015 14 augusti 2015
Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015


Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula och Nordic Cinema Group. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 20 miljarder kronor.