Ratos: Delårsrapport januari-mars 2016

Regulatorisk information 2016-05-10


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Utveckling i bolagsportföljen

  • Omsättningstillväxt om +5%
  • Svag resultatutveckling, operativ EBITA -14% och EBITA -27%, i linje med förväntan

Förvärv och avyttringar

  • Förvärv av danska ventilationsbolaget airteam
  • Förvärvet av finska fastighetsbolaget Serena Properties slutfördes i januari

Finansiell information

  • Resultat/resultatandelar från bolag 14 Mkr (160), minskning främst till följd av förändrad bolagsportfölj
  • Resultat före skatt -25 Mkr (91)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,18 kr (-0,14)
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +7%

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 425 09 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Se filmen där VD Susanna Campbell kommenterar delårsrapporten: www.ratos.se/rapport.

Stockholm den 10 maj 2016
Susanna Campbell
VD

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-september 2016
 
19 augusti 2016
10 november 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, airteam, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Serena Properties, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 16 000 medarbetare.