Ratos intressebolag Aibel vinner kontrakt inom offshore wind vid Dogger bank

2019-10-30

Ratos intressebolag Aibel har blivit tilldelat ett större* offshore wind kontrakt från ett konsortium bestående av SSE Renewables och Equinor som bygger världens största havsbaserade vindkraftpark i området kring Dogger bank i den brittiska delen av Nordsjön.


Aibel ska leverera två transformationsplattformar för högspänd likström till projekten Creyke Beck A och Creyke Beck B. I tillägg har Aibel en option om en tredje plattform (Teesside A) i samma vindkraftpark.


”Det här är en viktig strategisk milstolpe för Aibel. I och med det här kontraktet befäster vi vår ställning som en prioriterad leverantör inom offshore wind i Europa och stärker också vår ställning i den pågående omvandlingen av energisektorn”, säger Aibels VD och koncernchef Mads Andersen.


”Det är glädjande att konstatera hur väl Aibel lyckats positionera sig som en föredragen leverantör inom offshore wind och successivt har ökat sin exponering mot förnybar energi”, säger Ratos VD och koncernchef Jonas Wiström.


De tre projekten kommer att få en sammanlagd kapacitet på upp till 3,6 GW, vilket gör Dogger Bank till världens största vindkraftpark, och förväntas producera tillräckligt mycket energi för att täcka elbehoven för 4,5 miljoner brittiska hem.


Uppgång inom havsbaserad vindkraft
I maj 2019 fick Aibel ett liknande kontrakt för det havsbaserade vindkraftsprojektet DolWin5 från den tyska nätoperatören TenneT. Projekt med förnybar energi håller på att bli en allt större del av Aibels projektportfölj.


*Aibel använder termen “större” för kontrakt som har ett värde på över 2,5 miljarder NOK. 


Aibel_CBField


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98


Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.