Ratosbolaget SSEA Group vinner ny affär i Göteborg

2022-02-16

Vestia, som är ett dotterbolag till SSEA Group, har ingått ett partneringentreprenadkontrakt med Aspelin Ramm för att uppföra kontorsfastigheten Parkhus 4 i Mölndal. Kontraktssumman beräknas uppgå till 240 MSEK och färdigställande beräknas ske våren 2024.


Kontorsfastigheten Parkhus 4 och det intilliggande Parkhus 5 har fått sin arkitektoniska gestaltning av Wingårdh Arkitektkontor och den pågående detaljprojekteringen ansvarar Arkitektbyrån Design för. Totalytan på ca 12 000 kvm kan anpassas för lokalbehov på mellan 300 och 1700 kvadratmeter.

”Vi gratulerar Vestia till en fin affär. Det är extra kul att Vestia även kommer hyra ett våningsplan i fastigheten för etablering av nytt huvudkontor, vilket möjliggör fortsatt tillväxt i en inspirerande kontorsmiljö”, säger Christian Johansson Gebauer, Styrelseordförande, SSEA Group och President Business Area Construction and Services, Ratos.

Kontraktssumman för entreprenaden är 240 MSEK (exkl. hyresgästanpassningar). Färdigställande beräknas ske våren 2024.

”Det är fantastiskt roligt att få möjligheten att bygga en kontorsfastighet där Vestia ska ha sin verksamhet. Att det dessutom sker i Vestias hemmakvarter i Mölndal utanför Göteborg har mottagits positivt av medarbetarna”, säger Christian Wieland, VD, SSEA Group.


För mer information:
Christian Johansson Gebauer, Styrelseordförande, SSEA Group och President Business Area Construction and Services, Ratos, +46 8 700 17 00
Christian Wieland, VD, SSEA Group, +46 70 654 09 30
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 13 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 36 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.