Ratosbolaget Vestia signerar kontrakt om ca 700 MSEK med Mölndal stad för skolbyggen

2023-01-25

Vestia Construction Group (Vestia) har signerat kontrakt med Mölndal stad avseende nybyggnation av Västerbergsskolan och Bifrosts förskola i Mölndal. Västerbergsskolan blir en F-6-skola för 570 elever på 9 500 kvm inklusive en fullstor idrottshall och beräknas vara färdig mars 2025. Bifrosts förskola blir norra Europas största förskola med 14 avdelningar på 4 200 kvm. Två avdelningar är anpassade för barn med funktionsvariation och två avdelningar är avsedda för öppen förskola. Förskolan ska stå klar i december 2024


Västerbergsskolan och Bifrosts förskola ingår i program Lyftet, en strategisk partnering med Mölndals stad som byggherre och Vestia som totalentreprenör. Lyftet omfattar åtta projekt; förskolor, skolor och utbildningslokaler. I december 2022 togs första spadtaget för en omfattande om- och tillbyggnad av Hus C på Almåsskolan i Lindome, även den en del av program Lyftet.


 


-”Byggbolagen i Ratos bygger ett hållbart samhälle genom att uppföra hållbara kommersiella fastigheter, och bistå stat och kommun med byggnation avsedda för samhällsviktiga ändamål. Vi är väldigt stolta över förtroendet att få bygga skolor i Mölndal, det känns meningsfullt att få bidra till en bra miljö för barn och unga”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i SSEA Group, där Vestia ingår, samt President, Business Area Construction & Services, Ratos.


 


Sammantaget innebär Västerbergsskolan, Bifrosts förskola och Almås Hus C en kontraktskostnad/orderingång på 669 MSEK för Vestia.

-”Det strategiska partneringsamarbetet mellan Mölndals stad och Vestia innebär att vi nu startar ytterligare tre skolprojekt. Det är oerhört glädjande att se hur vårt fina samarbete under 2022 nu har resulterat i produktionsstarter för kommunens framtida skollokaler,” säger Christian Wieland, vd, SSEA Group, där Vestia ingår.


 


I program Lyftet är ombyggnationerna av Hus H och Hus L på Fässbergsskolan färdigställda och på Streteredsskolan är ombyggnationen av en byggnad i gång och projektering av en annan pågår. Kommande projekt gäller Hålstens förskola, Östergårdsskolan och Rävekärrsskolan.


 


Om skolprojekten


-          Byggherre: Mölndals stad


-          Totalentreprenör: Vestia Construction Group


-          Arkitekt: Liljewall


-          Storlek: Västerbergsskolan BTA 9500 kvm, Bifrosts förskola BTA 4 200 kvm, Almås Hus C BTA 4 100 kvm


-          Kontraktskostnad: 669 MSEK


 


Om SSEA Group


SSEA Group är en svensk samhällsbyggnadskoncern med verksamhet över hela landet. Koncernen inriktar sin verksamhet på projekt med ett genomförande i samverkan/partnering där kundens viktigaste prioriteringar är högst på agendan. I koncernen finns de två dotterbolagen Vestia Construction Group (Vestia) och SSEA AB.För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP, Communication, Ratos, +46 76 114 54 21, josefine.uppling@ratos.com

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 30 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.